Energiewerk

Als je vanuit een holistische visie naar een mens kijkt, dan zijn er naast de psyche en een fysiek lichaam ook nog andere delen van ons ‘zijn’ die zorg en aandacht vragen, zoals het energielichaam of de emotionele ervaringswereld. Zo spreken we van intuïtie, gevoelens, emoties, energie, zintuiglijke waarnemingen en verbinding – termen die je gebruikt om uiting te geven aan de ervaringen en sensaties van de verschillende lagen waarop je de wereld beleeft. Deze uitingen kunnen dan weer voelbaar en zichtbaar worden door ze te omschrijven vanuit je lichaam of in woorden/handelen.

Bij energiewerk gaan we ervan uit dat alles energie is: lichaam, geest, de wereld zoals wij die ervaren. Energie is altijd in beweging, althans; het wil altijd in beweging zijn. Door trilling en stroming neemt het continu vorm aan. Bij het werken met deze alles omvattende energie leer je als het ware om energie te voelen en in te zetten voor heling, doorstroming en manifestatie.